خوشی‌ها و ناخوشی‌های فرزندآوری (مدرسه زندگی)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بچه‌ها به‌نوعي هم منشأ بدبختي در زندگي هستند و هم معناي زندگي. از سويي، والد بودن ناگزير مي‌طلبد به بزرگ‌ترين و بنيادي‌ترين پرسش فلسفي بپردازيم: زندگي خوب چيست؟ از سوي ديگر، بچه داشتن بي‌شك هر نگراني‌اي را درمورد نداشتن خالقيت رد مي‌كند و حسادتي را كه در غير اين صورت از ابتكار ديگران حس مي‌كرديم (دست‌كم براي مدتي) از بين مي‌برد. به‌خاطر وجود خانواده همۀ ما تجربۀ تعلقي داريم كه نه بر مبناي اعتقادات، دستاوردها يا زحماتمان، بلكه بر مبناي چيزي بكرتر و تغييرناپذيرتر بنا شده است: حقيقت تولدمان. در دنيايي كه عموما شاغل بودنمان به نخي بند است، دنيايي كه در آن به‌ سرعت و با قطعيت از سوي همگان قضاوت مي‌شويم، دست‌كم مي‌دانيم از خانواده‌هايمان اخراج نمي‌شويم، حتي اگر سر شام گفت‌وگويي خيلي خوب نداشته باشيم و در شغلمان مفتضحانه شكست خورده باشيم. خانواده منبع آسودگي عاطفي پايدار است.

45,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما