ثروتمندترین مرد بابل


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب در طول حدود صد سال گذشته با نسل‌های مختلف ارتباط برقرار کرده و برای ایشان راه‌گشا بوده است . چه آن نسلی که در فاصله دو جنگ جهانی با این کتاب آشنا شد و در میانه رکود بزرگ اقتصادی از آن به عنوان بلدِ راه یاری گرفت و چه نسل‌هایی که بعد از آن آمدند و در عصر تکنولوژی‌های رنگارنگ که تا به امروز ادامه دارد زبان ومنطق آن را مصداق امروز ادامه دارد. زبان ومنطق آن را مصداق امروز خود دانستند و از آن طریق کامیابی مالی جستند خود کتاب هم با زمان و زبان روایتی که برای خود برگزیده بر ازلی بودن محتوای خود تاکید دارد.

85,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما