تئوری‌های کلاینی از منظر معاصر


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب شامل مقدمه‌اي بر مفاهيم عمده روانكاوي در نظريه كلايني است كه با ايده‌هاي مفهوم‌پردازي شده كلاين آغاز مي‌شود و سپس به ايده‌هاي پيروان اصلي او بسط پيدا مي‌كند. فصول اين كتاب بر تكنيك بازي روانكاوانه، فانتزي‌هاي ناخودآگاه، وضعيت‌هاي پارانوييد - اسكيزوييد و افسرده‌وار، رشك و قدرشناسي، عقده اديپ، همانندسازي فرافكنانه، ابژه‌هاي دروني، نمادسازي، مدل‌هاي ذهن، در برداشت و انتقال تمركز دارد. اين كتاب بر شفافيت و وضوح كلام تأكيد دارد و با مثال‌هاي باليني، مفاهيم اصلي را به خوبي نشان مي‌دهد. فصول كتاب توسط روانكاوان برجسته زير نگاشته شده است: ديويد بل، جيل بوزل، رونالد بريتون، كاتالينا برونستاين، ماركو چيسا، بتي جوزف، روث ربزمبرگ مالكوم، هانا سگال، اليزابت بت، اسپيليوس، پريسيليا راث و جين تمپرلي. اين كتاب براي دانشجويان روانشناسي، روان‌پزشكي، روان‌درماني و روانكاوي و همين‌طور متخصصيني كه در پي بسط دانش خود هستند، مفيد خواهد بود.

145,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما