بزن قدش این یه قانونه (خودباوری کلید کنترل زندگی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

اجازه دهید درباره روزی نه چندان دور برایتان حکایت کنم؛ روزی که کشف ساده‌ای کردم. اسمش را می‌گذارم عادت «بزن قدش». این عادت در ارتقای مهم‌ترین رابطه زندگی، یعنی رابطه شما با خودتان، به کمکتان خواهد آمد. در این کتاب می‌خواهم داستان این جست‌وجو و کشف را برایتان روایت کنم و اینکه چطور شما هم می‌توانید از این عادت برای تغییر زندگی خود استفاده کنید. «در این حالت بدون گفتن حتی یک کلمه، داشتم به خودم چیزی می‌گفتم که به شدت نیازمند شنیدنش بودم. من داشتم به خودم اطمینان می‌دادم هرکاری که باشد، از پسش برمی‌آیم. داشتم برای خودم هورا می‌کشیدم و زنی را در آینده می‌دیدم تشویق می‌کردم که سرش را بلند کند و به تلاش ادامه دهد. وقتی با دستم تصویر خودم در آینه را لمس کردم، احساس کردم که روحیه‌ام کمی بهتر شد. من تنها نبودم. من خودم را داشتم. این یک حرکت ساده بود، ابراز محبتی ساده در حق خودم. چیزی که به آن احتیاج داشتم و مستحقش بودم.»

132,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما