بزن قدش این یه قانونه (خودباوری کلید کنترل زندگی)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اجازه دهيد درباره روزي نه چندان دور برايتان حكايت كنم؛ روزي كه كشف ساده‌اي كردم. اسمش را مي‌گذارم عادت «بزن قدش». اين عادت در ارتقاي مهم‌ترين رابطه زندگي، يعني رابطه شما با خودتان، به كمكتان خواهد آمد. در اين كتاب مي‌خواهم داستان اين جست‌وجو و كشف را برايتان روايت كنم و اينكه چطور شما هم مي‌توانيد از اين عادت براي تغيير زندگي خود استفاده كنيد. «در اين حالت بدون گفتن حتي يك كلمه، داشتم به خودم چيزي مي‌گفتم كه به شدت نيازمند شنيدنش بودم. من داشتم به خودم اطمينان مي‌دادم هركاري كه باشد، از پسش برمي‌آيم. داشتم براي خودم هورا مي‌كشيدم و زني را در آينده مي‌ديدم تشويق مي‌كردم كه سرش را بلند كند و به تلاش ادامه دهد. وقتي با دستم تصوير خودم در آينه را لمس كردم، احساس كردم كه روحيه‌ام كمي بهتر شد. من تنها نبودم. من خودم را داشتم. اين يك حركت ساده بود، ابراز محبتي ساده در حق خودم. چيزي كه به آن احتياج داشتم و مستحقش بودم.»

53,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما