اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

در کشور ما آنچه از اگزیستانسیالیزم، به طور پراکنده‌،‌ در اذهان جای گرفته بیشتر به دو صورت است: عده‌ای بر آنند که اگزیستانسیالیزم جز بی‌قیدی و ولنگاری و پشت پا زدن به آداب اجتماعی و رسوم انسانی معنایی ندارد. عده‌ای دیگر که به گمان خود عمیق‌تر می‌اندیشند، می‌پندارند که اگزیستانسیالیزم یعنی دعوت به گوشه‌گیری و کاهلی و طرد دوستی و تفاهم و تجویز گریز و تسلیم. هرچند هر دوی این تفسیرهای نادرست از اروپا سرچشمه گرفته، اما هم به دلیل زمینه مساعد اجتماعی و هم بدان سبب که کاهلی و خراباتیگری و یأس و بدبینی در کشور ما سابقه‌ای دارد، این سوء تفاهم در محیط روشنفکری ما زمینه رشد مناسبی یافته است. از میان آثار ساتر، کتاب حاضر دارای خصوصیت‌های زیر است: نخست آنکه خلاصه جامع و تقریباً کاملی از فلسفه سارتر به دست می‌دهد. دیگر آنکه چون این مطالب، نخست به صورت سخنرانی بیان شده و هدف آن، همه فهم کردن اگزیستانسیالیزم بوده، کتابی صرفاً فلسفی و پیچیده نیست، بلکه برای استفاده همگان فراهم آمده است. سه دیگر آنکه، چه در ضمن کتاب و چه در پایان آن از انتقادهایی که بر این فلسفه شده، یاد گردیده. از این گذشته، مسائلی در این کتاب مطرح شده که ممکن است ما را به تجدید نظر در زندگی روشنفکری کنونی وادار کند.

95,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما