انسان در جستجوی معنا


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در اين كتاب، دكتر فرانكل تجربه خود را كه به كشف معنادرماني انجاميده است، توضيح مي‌دهد. او به عنوان يك زنداني كه اسارتي طولاني مدت را در اردوگاه‌هاي سراسر نازيبا شرايط وحشتناك و غير انساني تجربه كرده است، ناگهان به خود آمد و ديد كه همه چيزش را از وي گرفته‌اند و تنها بدني برهنه برايش باقي مانده بود...

100,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما