اسم این سخنرانی چه بود (3 گفتار از جردن بی یترسون)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

جردن پيترسون را نمي‌توان با عنوان‌هايي مانند روانشناسء استاد دانشگاهء منتقد فرهنگي و يا چيزهايي از اين دست تعريف كرد. پيترسون يك چهره استء چهره‌اي نه چندان كم‌حاشيه كه در باب دروني‌ترين موضوعات هستي و پيوندشان را زندگي روزمره مي‌نويسدء سخنراني مي‌كند و به قول خودش «روش فكر كردن»اش را با مخاطب در ميان مي‌گذارد. تو كه تا امروز با سه كتاب پرفروش و سخنراني‌هاي پرجمعيت و گهگاه جنجالي‌اش محبوبت بسياري در ميام عموم مردم پيدا كردهء از طرفداران سرسخت مفهوم سلسله‌مراتب‌هاست و اين پديده را نه هم‌سن انسانء بلكه هم‌ريشه با اولين نشانه‌هاي حيات در كره زمين مي‌داند. «... چپ‌ها طوري وانمود مي‌كنند انگار سلسله‌مراتب‌ها صرفا به‌خاطر سرمايه‌داري يا تمدن غرب به وجود آمده‌اند و اگر ما بتوانيم سرمايه‌داري و غرب را باز تعريف كنيمء سلسه‌مراتب هم از بين مي‌رود و ديگر هيچ انسان رها شده‌اي باقي نمي‌ماندء نه خيرء شرمندهء مشكل خيلي بزرگ‌تر از اين حرف‌هاست.»

79,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما