اتاق تاریک فیل (جستارهایی در باب زندگی انسان)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

آدمي وجوه مختلفي دارد كه همه آنها در تمام لحظات زندگي با هم واكنش و بده و بستان دارند. در واقع كارهاي ما برآيند فعاليت تمام اين خودها با هم است. در اين كتاب، كه نام آن از داستان «فيل در تاريكي» مولانا وام گرفته شده، كوشيده‌ شده است به موضوعاتي اشاره شود كه از چندين جنبه مهم و درخور توجه‌اند؛ اول از اين‌رو كه هر روز نادانسته با آنها سر و كار داريم. دوم به اين دليل كه اين مسائل به‌نحوي در زندگي ما اثر مي‌گذارند كه نمي‌شود آنها را براي خودمان حل و تكليفمان را با آ‌ها روشن نكنيم. سوم از اين حيث كه بازنگري چنين عادات، باورها، اميال، عواطف و عقايدي از مهم‌ترين گام‌هاي زندگي‌ است. اميد است باطن اين كتاب نور آگاهي را بر تاريكي‌هاي ذهن بتاباند و ديد كامل‌تري از موضوعات مهم زندگي به دست دهد. آشنا شدن با ديدگاه‌هاي نويسنده اين كتاب، با تلنگر زدن به ذهن، نوع نگاه به مسائل پرتكرارِ روزمره را تغيير مي‌دهد و درنهايت به زندگي بهتر، رضايتمندانه‌تر و بامعناتر اندكي ياري مي‌رساند. هفده جستار اتاق تاريك فيل، كه همگي مجزا از هم‌اند، براساس آخرين و معتبرترين مقالات، پژوهش‌ها، نشريات و كتاب‌هاي حوزه علوم شناختي، جامعه‌شناسي و رفتارشناسي نگاشته شده‌اند. براي فهم راحت‌تر مطالب، از خرد كهن موجود در ادبيات عرفاني و آثار بزرگاني چون عطار، مولانا، سعدي، حافظ و ديگر عارفان ممتاز ايراني بهره گرفته شده است. نويسنده بر آن است تا با كمك آخرين‌ پژوهش‌هاي علوم شناختي و علوم رفتار و درعين‌حال تطابق آنها با خرد كهن، ذهن خواننده را به چالش بكشد، او را به بازنگري و تجديدنظر درباره باورها، اميال و عواطف و به‌طوركلي دانسته‌هايش تشويق كند و بينشي نو را در ذهن او بيافريند.

62,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما