بعد از آن اجبار


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

شمیم نگاهش را تا در اتاق ارمیا و ورودش به آن‌جا دنبال کرد. احساس می‌کرد این پسر جوان شدیدا با او سر ناسازگاری دارد و به دلایلی که خودش نمی‌دانست، از شمیم خوشش نیامده بود! او می‌دید در حینی که ارمیا صحبت می‌کرد و یا به پدرش گوش می‌داد؛ حتی نیم‌نگاهی هم به شمیم نمی‌انداخت. نمی‌دانست دلیل این همه سردی چیست؛ اما با خودش مسئله را حل کرد که گذر زمان همه سوال‌هایش را جواب می‌دهد.

75,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: