مربی‌گری مبتنی بر پذیرش و تعهد ویژگی‌های متمایزکننده


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

مربی‌گری مبتنی بر پذیرش و تعهد، مدلی کاربردی برای مربیان و روانشناسان حوزه مربی‌گری است تا به مراجعان کمک کنند از طریق ذهن‌آگاهی و پذیرش و اقدامات متعهدانه و ارزش‌مدار تغییرات چشمگیری در زندگی خود ایجاد کنند. نویسندگان این کتاب به موضوعات مهمی می‌پردازند که قبل و بعد از شروع فرایند مربی‌گری، آگاهی به آن ضروری است. همچنین نحوۀ استفاده از استعاره را به عنوان ابزاری مفید در مربی‌گری به خواننده می‌آموزند و برای حفظ تغییرات در مراجع پیشنهادهای سودمندی می‌دهند. مربیان می‌توانند از این مدل - که ابزارهای عملی را در چارچوب نظری روشنی معرفی می‌کند - برای کار فردی و گروهی استفاده کنند و اوضاع را هنگام مواجهه با مراجعان چالش برانگیز مدیریت کنند و در نهایت از نمونه‌ها و نکات نظری و عملی مذکور برای غنی کردن جلسات خود بهره ببرند.

124,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: