قانون 4:8 (راز دستیابی به زندگی‌ای سرشار از شادی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

در این کتاب، راهکارهای متفاوتی در اختیار ما قرار می‌گیرد تا با استفاده از آنها مسیرمان را به سمت شادی و خوشبختی هموار کنیم و از درگیری‌های ذهنی‌ای که منجر به احساسات منفی و درنهایت آلودگی ذهنی‌مان می‌شوند، بپرهیزیم. در این میان مژده این است که با اندکی ممارست و تأمل قادر خواهیم بود درهای زندگی‌ای مملو از شادی را بر روی خود و به تبع آن عزیزان‌مان بگشاییم. درضمن عبارات تأکیدی مؤثری در اختیارمان قرار می‌گیرد تا با آنها ضمیر ناخودآگاه‌مان را برای دستیابی به شادی‌ای ماندگار آکنده کنیم.

195,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: