تاریخ سر‌راست فلسفه


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتاب پیشا‌سقراطیان، از مجموعه ((تاریخ سر‌راست فلسفه)) نوشته پیتر آدامسون، روایتی سرخوشانه و مدرن از آرای فلسفی نظریات همه پیشاسقراطیان برجسته است: از طالس گرفته تا هراکلیتوس و حتی سوفسطاییان، آدامسون در این اثر می‌کوشد بدون ورود به منازعات ژرف فلسفی، روایتی سر‌راست و یک‌دست از چیستی فلسفه پیشاسقراطی به دست دهد. خواننده، به خصوص خواننده تازه‌کار، پس از مطالعه این کتاب می‌تواند (( مسئله‌ها))یی که ذهن فلاسفه 2500 سال قبل را قلقلک می‌داده بهتر دریابد. اگر در پی جمع میان فلسفه و شوخ‌طبعی هستید کتاب ((پیشاسقراطیان)) آغازگاه خوبی است.

55,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: