مسئله مرگ و زندگی است


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

مسئله مرگ و زندگی استء بسیار فراتر از یک کتاب استء عاشقانه‌ای شگفت و فراموش نشدنیء کتابی که گذشته و حال را درمی‌نوردد. اروین یالوم از درد غیر قابل تحمل جدایی و حسرت پایان‌ناپذیر فقدان همسرشء بی‌پرده و پراحساس و عاری ازتصنع و خودنمایی سخن گفته است. این کتاب را می‌شود بارها و بارها خواند و نکاتی هوشمندانه از آن آموختء داستان مواجهه اروین یالوم روان درمانگر با مسئله ازلی ابدی مرگ و رویارویی گریزناپذیر انسان با فقدان و فناء به ویژه هنگامی که اندوه از دست دادن محبوب‌مانء ما را به تمامی در بر می‌گیرد.. عاشقانه تاثیرگذار اروین و مریلینء داستان شماء من و همه ماست.

150,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: