قانون توانگری


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب نشان می‌دهد که چگونه «اندیشة توانگر» به افراد بی‌شماری از همة سطوح زندگی کمک کرده است و چگونه می‌تواند شما را نیز یاری کند. منظور از «اندیشة توانگر» اندیشه‌ای است که فزونی، نشو و نما، کامیابی، دولت و شوکت و ثمرات نیکو به بار آورد. همچنان که با این کتاب پیش می‌روید خود به خود این قدرت در شما افزایش می‌یابد.

150,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: