مفاهیم روانکاوی (لیبیدو)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

لیبیدو چیست؟ این اصطلاح چه سیر تطوری در نظریه فروید داشته است؟ چرا روانکاوی در بریتانیا به نظریه‌ای بدون میل جنسی بدل شده چندان که که می‌توان شعار بدون لیبیدو لطفا را تکیه کلام بیشتر روانکاوان دانست؟ تبعات این انکار، حذف‌ یا بی‌اعتنایی چیست؟ از نظر نویسنده کتاب حاضر، روانکاوی فرانسه با تاثیر گسترده ژک لکان بر اندیشه فرانسوی، صرف نظر از نقش فرهنگ فرانسوی، همچنان جایگاه مرکزی میل جنسی را حفظ کرده است. بنابراین کتابی در دست داریدکه به بهانه شرح و بسط مفهوم لیبیدو با روحیه‌ای انتقادی به جریان مسلط در روانکاوی بریتانیا نیز می‌پردازد و تقربی آشکار به اندیشه‌های لکان دارد.

82,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: