میانسالی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

میانسالی دوره‌ای کلیدی در زندگی است، دوره ارزیابی مجدد و اساسی کل زندگی. برای انسان میانسال، از جهتی وقت رو به پایان است و مرگ نزدیک، و از جهتی دیگر زندگی متوقف شده است. میانسالی دوره شک و تردید به همه‌چیز است، به خود، به خانواده، به گذشته، به آینده، به زندگی… کریستوفر همیلتن چهل‌و‌چندساله در این کتاب احساسات و تجربیات دوران میانسالی در دنیای معاصر را بررسی می‌کند و در پی توصیف و تحلیلشان است. او با اتکا به تجربیات شخصی خود و با استفاده از طیف گسترده‌ای از منابع‌، از شوپنهاور و نیچه و هایدگر گرفته تا تالستوی و داستایفسکی و کنراد‌، می‌کوشد جنبه‌های مختلف این دوره حساس از زندگی را بررسی کند.

100,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: