گفتار در روش


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

چاپ حاضر بر اساس نسخه‌ای از گفتار در روش آماده شده که انتشارات فلسفی وٍرن آن‌را در شمار «مجموعه متون فلسفی» خود به همراه مقدمه و حواشی اتین ژیلسون منتشر کرده است. ویژگی این چاپ، مقدمه موجز اما پر مغز و نیز حواشی مفصل و موشکافانه اتین ژیلسون است؛ اما امتیاز اصلی از آنٍ حواشی است. حجم حواشی تقریبا برابر است با حجم متن اصلی و ژیلسون، از خلال آن‌ها، کوشیده است تا بند به بند متن را بگشاید و معنا و جهت‌گیری اصلی گفتار را آشکار کند. ترجمه محمدعلی فروغی از گفتار در روش تاکنون بارها و بارها به چاپ رسیده است. بی‌تردید در این اقبال تاریخی، نثر استوار فروغی بسیار مؤثر بوده است: سبک نگارش فروغی بیش از هر نحو نگارش دیگر، و بهتر از هر جای دیگر، به قامت این کتاب نشسته است؛ زیرا این گفتار، چنان‌که دکارت گفته است، «سرگذشت» روحانی او است و نگارش فروغی مناسبت تام با این «سرگذشت‌نویسی» دارد.

75,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: