پارادایم‌های بالینی ملانی کلاین و دانلد وینیکات


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

خواندن آراء و نظرهای دانشمندان هر رشته‌ای می‌تواند راهگشا و سودمند باشد، اما مقایسه دیدگاه‌های آنها در باب موضوعات مشترک ای بسا بصیرت‌بخش و افق‌گشا باشد؛ پارادایم‌های بالینی ملانی کلاین و دانلد وینیکات برای نخستین بار موضوعات مهم و بنیادین روانکاوی را از منظر کلاین و وینیکات بررسی می‌کند؛ اما این بار دو تن از شارحین و مفسران بزرگِ نظرات این دو روانکاو، مباحث مهم و اصلی را به بحث و بررسی گذاشته‌اند و تضارب آراء ایشان، در قالب «گفت‌وگوها و مقایسه‌ها» هرچه بیشتر غبار از چهره مفاهیم بنیادینی همچون «غریزه، خیال‌پردازی ناهشیار، اضطراب، اصل لذت، اصل واقعیت، روابط اُبژه، وضعیت افسرده‌وار، وضعیت پارانوید-اسکیزوئید، تحول هیجانی، ماهیت آدمی، فرایندهای رسشی، پدیده انتقالی، محیط تسهیل کننده، استفاده از اُبژه، انتقال، انتقال متقابل، اُبژه بیرونی و ...» می‌زداید؛ آر. دی. هینشل‌وود و جان ابرام به ترتیب شارح نظرات کلاین و وینیکات هستند و در این حوزه آثار مهمی برجای گذاشته‌اند. باری، این دو هم در عالم نظر و هم در عرصه عمل دستی بر آتش گرم روانکاوی و به ویژه دو روانکاو شهیر، کلاین و وینیکات، دارند.

85,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: