هنر ظریف بی‌خیالی (دیدگاهی برای زندگی خوب)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

اعتقاد همیشه اولویت دارد. تا زمانی که دیدگاه خود را تغییر ندهیم، آنچه را که هستیم و نیستیم، نمی‌توانیم بر اجتناب و اضطراب خود غلبه کنیم. ما نمی‌توانیم تغییر کنیم. به این ترتیب «شناخت خود» یا «پیدا کردن خود» می‌تواند خطرناک باشد. می‌تواند نقشی سختگیرانه را به شما تحمیل کند و همین‌طور توقعات غیرضروری را.

105,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: