هدف بزرگ ما (نظر آدام اسمیت درباره بهتر زیستن)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

چگونه بايد زيست؟ چگونه مي‌توان خوب زيست؟ كسي پاسخ قطعي اين پرسش‌ها را نمي‌داند! كتاب «هدف بزرگ ما» نيز براي اين پرسش‌ها، پاسخ قطعي و روشني ندارد! اما نويسندة كتاب در جريان بررسي انديشه‌هاي آدام اسميت دربارة اين پرسش‌ها، آن‌چنان فكر شما را درگير مي‌كند كه كوشش براي يافتن پاسخ‌هاي درخور را بعد از خواندن اين كتاب نيز ادامه دهيد. كتاب دربارة آدام اسميت و انديشه‌هاي ژرف او دربارة چگونگي خوب زيستن است اما هدف از زيستن در اين كتاب، از نگاه آدام اسميت، به‌مثابه يك فيلسوف اخلاق، شرح داده مي‌شود؛ نه آدام اسميت به آن‌گونه كه دانشجويان رشتة اقتصاد و سياست مي‌شناسند و «گرگ وال‌استريت» را تجسم انسان اقتصادي مطلوب ايشان مي‌دانند. بنابراين، در كتاب حاضر، واژگاني همچون حداكثرسازي سود، كسب حداكثر لذت، سود بنگاه و از اين دست به چشم نمي‌خورند بلكه از واژگاني همچون خرد و فضيلت، سخن به ميان مي‌آيد؛ آن هم به زباني ملموس براي انسان امروزين و مدرن و لحني اين‌جهاني كه فراخور روحيات نسل جوان و بالندة ايران امروز است؛ نسلي كه سيمرغ‌گون در جستجوي خير عمومي هستند و در پي انداختن طرحي نو براي جهاني بدون بيدادها و پلشتي‌ها. از همين روي، كتاب فقط مختص دانشجويان سياست و اقتصاد نيست و هر فردي با هر سطحي از دانش مي‌تواند در كنار لذت‌بردن از قلم‌رقصاني نويسنده، از اقيانوس ژرف مفاهيم و انديشه‌هاي درون كتاب، درس‌هاي باارزشي را توشه بردارد.

130,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما