مدیریت زمان (چطور هر روز کارهای بیشتری انجام دهیم و از سطح انجام وظایف به شکوفایی برسیم)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب تنها دربارۀ مدیریت زمان نیست. دربارۀ مدیریت زندگی است. مدیریت به عنوان عمل کنترل‌کردن تعریف می‌شود. این کتاب به شما کمک می‌کند کنترل همۀ جوانب زندگی‌تان را در دست بگیرید. همه می‌دانند چه کاری را باید انجام دهند و چه کاری را نباید انجام، اما به دلایلی بسیاری از ما طبق این آگاهی عمل نمی‌کنیم. «روزی» یکی از روزهای هفته نیست. دلایل روانشناختی زیاد وجود دارد که چرا افراد کاری را که می‌دانند باید انجام دهند انجام نمی‌دهند اما یکی از دلایل اصلی‌اش این است: واقعا نمی‌دانند چطور.

130,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: