سوال (هدف حقیقی خود را سوال کنید)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اگر فرومايگان سخن حق تو را كج‌ و‌ معوج كنند و آن را دامي سازند براي بازي دادن بي‌خردان، و تو ديدنش را تاب بياوري، يا بناي زندگي‌ات فرو بنشيند و تو نظاره‌گرش باشي، سر تسليم فرود آوري و با ابزار‌هاي كهنه‌ات باز هم آجر روي آجر بگذاري، اگر هرچه برده بودي را يك‌جا در بازي روزگار ببازي، و باز بازيرا آغاز كني بي‌آن‌كه حسرتي در دل داشته باشي، اگر بتواني روح و جان گريزانت را به پيشگاه وجود بياوري، آن‌گاه كه آخرين ذره‌هاي وجودت تو را به ماندن فرا مي‌خواند، اگر در جمع عوام لب به سخن بگشايي و نجابت حفظ كني، هم‌قدم پادشاهان باشي و درد رعايا در دل داشته باشي، اگر؛ نه از دشمن آزرده باشي و نه از دوست. اگر آدمي در چشم تو يكسان باشد، نه بيش و نه كم، اگر لحظه‌هاي كينه‌جويي را تنها پر كني از شصت ثانيه ارزش جاري بودن، آن‌گاه زمين و زمان و هرچه هست از آن توست، ارزشمند‌تر اين‌كه آن‌گاه تو يك انسان هستي فرزندم.

180,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما