ساختار و تشخیص روان‌کاوی (لکان در بالین)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ژوئل در، روان‌كاو فرانسوي عضو انجمن سازمان روان‌كاوي و پژوهش فرويدي، از شاگردان و شارحان دقيق و موشكاف لكان، با روشي استادانه، مفاهيم سخت و پيچيده لكان را به زباني ساده، نه اما سرسري باز مي‌گويد. در در اين كتاب مي‌كوشد ضمن ايجاد تمايز بنيادين بين مفاهيم سمپتوم و ساختار رواني، آنها را در دو گستره روان‌پزشكي و روان‌كاوي بررسي كند. ساختاري كه تنها راه شناخت آن گوش‌سپاري روان‌كاو به گفتمان روان‌كاونده است، گفتماني كه تنها در موقعيت روان‌كاوانه نمود مي‌يابد و نمودي ويژه از ميل‌ورزي سوژه است. نمودي كه صور گوناگون آن، طبقات ساختاري متفاوت [روان‌نژند،روان‌كژ] را مي‌سازند كه در كتاب پيش‌رو با طرح نمونه‌هاي باليني كاربردي، هر ‌يك جداگانه شكافته و شرح يافته‌اند. اين كتاب نمايان‌گر درهم تنديگي ذهنيت، ميل‌ورزي و آسيب‌شناسي است و به اخلاق روان‌كاوي پاي‌بند است، ساحت خود را از ساحت واقعيت اجتماعي با دقت تمام جدا مي‌كند. چه، تنها چيزي كه روان‌كاوي كشف مي‌كند، واقعيت بينا‌ذهني نا‌خود‌آگاه است، شيوه‌اي خاص از ميل‌ورزي، كه نمي‌توان و نبايست آن را به انواع خوبي‌ها و بدي‌هاي عرفي / اخلاقي آغشته ساخت. «ساختار و تشخيص» كتابي نيست كه صرفا براي بالين‌گران [روان‌كاوان، روان_درمان‌گران، روان‌پزشكان] مناسب باشد، هر آن كس كه دل در گرو فرو‌كافت و فرايافتن روان دارد، و نه تنها دانشگاهيان، بلكه روان‌پژوهان، انسان‌شناسان و علاقه‌مندان به حوزه سينما و ادبيات نيز در اين توصيفات باليني، خوراك مناسبي براي انديشيدن و نگريستن به سوژه و موضوعات مربوط به آن خواهند ‌يافت.

60,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما