زندگی خود را دوباره بیافرینید


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

نويسندگان اين كتاب كه از صاحب‌نظران حوزه شناخت‌درماني هستند، به شناسايي، نشانه شناسي، سبب شناسي و درمان 11 الگوي رفتاري مخرب و تكراري پرداخته‌اند كه به خودانگاره منفي ربط دارند. مؤلفان ضمن شرح حال بيماران واقعي، نشان مي‌دهند كه چگونه هر يك از اين الگوهاي ناكارآمد در دوران كودكي شكل‌گرفته‌اند و مبنايي براي ارزيابي خويشتن در بزرگسالي مي‌شوند. اين كتاب ابزار قدرت‌مندي براي درمان مشكلات مراجعان براساس رويكردهاي شناخت‌درماني و طرح‌واره‌درماني است. دكتر آرون بك بنيانگذار شناخت‌درماني در مقدمه اين كتاب مي‌نويسد: «يانگ و كلوسكو بر اساس خلاقيت و تدبيرانديشي توانسته‌اند ابزارهاي اثرگذاري براي تغيير روابط بين‌فردي و روابط شغلي تدوين كنند. به دنبال تغيير در روابط بين‌فردي و روابط شغلي، زندگي تغيير شگرفي خواهدكرد. اين كتاب نشان مي‌دهد كه نويسندگان از بينش باليني، حساسيت و شفقت خاصّي براي راه‌حل انديشي مشكلات بين‌فردي و مشكلات شغلي برخوردارند.»

180,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما