دگرگونی (انتقال زندگی از جاه‌طلبی به سوی معنا)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتاب دگرگونی نشان می‌دهد چگونه در زندگی از جاه‌طلبی به سمت معنا حرکت کنیم. چنین دگرگونی‌ای احساس مجزا بودن را از میان برمی‌دارد، راه اتصال معنوی زندگی را روشن می‌کند و مستلزم حرکتی است از صبح‌گاه زندگی که ایگو جهت آن را تعیین می‌کند، به سوی عصرگاه زندگی که عمدتا هدفمند است. هنگامی که در صدد حرکت از صبح‌گاه زندگی که تحت کنترل ایگوست به سمت عصرگاه زندگی برآییم که در آن معنا جایگزین جاه‌طلبی می‌شود با وقایع غیرمنتظره‌ای که در مسیر این جهت جدید رخ می‌دهند مواجه می‌شویم. طبق قانونی تقریبا فراگیر، به نوعی شکست را تجربه می‌کنیم. ولی همین شکست‌ها یا نشیب‌ها انرژی لازم را برای رها کردن ایگو و ورود به زندگی هدفمند تأمین می‌کنند. دگرگونی به معنای از دست دادن شور و شوق زندگی نیست، بلکه حاکی از شور و شوق زندگی جدید در ماست. در این مسیر جدید متعهد می شویم به جای بنا کردن زندگی بر مبنای تقاضاهای بی‌پایان و وعده‌های دروغین ایگو، آن را در جهت معنا و احساس هدفمندی بسازیم. همان‌طور که دکتر وین دایر با زبانی شیوا و روان در این صفحات بیان کرده‌است، همه ما این اختیار را داریم که زندگی‌مان را از جاه‌طلبی به سمت معنا متحول کنیم و به این ترتیب مسیر بازگشتمان را به سوی مبدأ آفرینش‌مان تکمیل کنیم.

11,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما