ثروتمندترین مرد بابل


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب در طول حدود صد سال گذشته با نسل‌های مختلف ارتباط برقرار کرده و برای ایشان راه‌گشا بوده است . چه آن نسلی که در فاصله دو جنگ جهانی با این کتاب آشنا شد و در میانه رکود بزرگ اقتصادی از آن به عنوان بلدِ راه یاری گرفت و چه نسل‌هایی که بعد از آن آمدند و در عصر تکنولوژی‌های رنگارنگ که تا به امروز ادامه دارد زبان ومنطق آن را مصداق امروز ادامه دارد. زبان ومنطق آن را مصداق امروز خود دانستند و از آن طریق کامیابی مالی جستند خود کتاب هم با زمان و زبان روایتی که برای خود برگزیده بر ازلی بودن محتوای خود تاکید دارد.

85,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: