بی‌وقفه تا موفقیت (معرفی زنجیره‌های کامیابی حقیقی در زندگی)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در مورد هر‌كدام از نكاتي كه در اين كتاب نوشته‌ام، يك شرط داشته‌ام؛ اين‌كه تنها زماني به‌شكل نوشتار دربيايند كه شامل تجربه‌ي خودم بوده باشند. معتقدم كاميابي، حلقه‌هاي متصل به‌هم است كه اگر يكي از آن‌ها نباشد، بقيه آن‌چنان كه بايد نيستند و از حجم تاثيرشان كاسته مي‌شود. در اين كتاب چنين زنجيره‌اي را ترسيم كرده‌ام و هر فصل به يكي از اين حلقه‌ها اشاره دارد و جنبه‌هاي مهم و مختلف آن را روايت كرده‌ام. با اين اوصاف، دو پيشنهاد دارم. يكي اين‌كه تمام تمرين‌هاي هر فصل را اجرا كنيد و در اجراي آن‌ها جديت لازم را داشته باشيد. دوم، اين كتاب را به‌عنوان يك كتاب باليني در نظر بگيريد كه قرار است در هر فصل، هربار، يك‌بار ديگر آن را بخوانيد و مفاهيمش را از حيث اجراي دوباره و دوباره دوره كنيد و حداقل يك سال اين كار را انجام دهيد. اين حلقه‌ها در كنار هم زنجيره‌اي از شگفتي و معجزه پديد مي‌آورند كه به قامت يك عمر در زندگي خواننده‌ي اين كتاب، ساري و جاري خواهد بود.

75,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما