باورهای بد (چرا آدم‌های خوب گرفتارشان می‌شوند)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

باورهاي بد (باورهايي كه با شواهد در دسترس آشكارا ناسازگاري دارند) رايج هستند. بسياري از گروه‌هاي اقليتي مثلا باور دارند كه واكسن‌ها خطرناك هستند و تئوري‌هاي توطئه عجيب و غريب را مي‌پذيرند. فراگيرشدن باورهاي بد شايد از نگاه سياسي و اجتماعي مهم باشد و مثلا راه كنشگري كارآمد براي بحران تغيير اقليم را سد كند. از اين رو، توضيح اين‌كه چرا افراد باورهاي بد را مي‌پذيرند و اين‌كه براي واداشتن آن‌ها به بيشتر پاسخ‌گو شدن به شواهد بايد چه‌كار كرد، رسالتي پراهميت است.

100,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما