انسان در جستجوی معنای غایی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

آلبرت اینشتین فیزیکدان، مذهبی بودن را یافتن پاسخی می‌داند برای این سوال که معنای زندگی چیست و لودویگ ویتگنشتاین فیلسوف می‌گوید، اعتقاد به خدا یعنی فهم این نکته که زندگی معنایی دارد. ویکتور فرانکل روان‌پزشک، دین را پدیده‌ای انسانی می‌داند. به‌طور مشخص، امتداد انسانی‌ترین پدیده انسانی، یعنی معناجویی. فرانکل که در پانزده سالگی خدا را طرف صمیمی‌ترین تنها گویی‌های ما می‌دانست، تعریفی بی‌تعصب از دین ارائه می‌کند که حتی شامل ناشناساانگاری و بی‌خدایی هم می‌شود. دین تحقق خواست معنای غایی در زندگی است!

25,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: