اسم این سخنرانی چه بود (3 گفتار از جردن بی یترسون)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

جردن پیترسون را نمی‌توان با عنوان‌هایی مانند روانشناسء استاد دانشگاهء منتقد فرهنگی و یا چیزهایی از این دست تعریف کرد. پیترسون یک چهره استء چهره‌ای نه چندان کم‌حاشیه که در باب درونی‌ترین موضوعات هستی و پیوندشان را زندگی روزمره می‌نویسدء سخنرانی می‌کند و به قول خودش «روش فکر کردن»اش را با مخاطب در میان می‌گذارد. تو که تا امروز با سه کتاب پرفروش و سخنرانی‌های پرجمعیت و گهگاه جنجالی‌اش محبوبت بسیاری در میام عموم مردم پیدا کردهء از طرفداران سرسخت مفهوم سلسله‌مراتب‌هاست و این پدیده را نه هم‌سن انسانء بلکه هم‌ریشه با اولین نشانه‌های حیات در کره زمین می‌داند. «... چپ‌ها طوری وانمود می‌کنند انگار سلسله‌مراتب‌ها صرفا به‌خاطر سرمایه‌داری یا تمدن غرب به وجود آمده‌اند و اگر ما بتوانیم سرمایه‌داری و غرب را باز تعریف کنیمء سلسه‌مراتب هم از بین می‌رود و دیگر هیچ انسان رها شده‌ای باقی نمی‌ماندء نه خیرء شرمندهء مشکل خیلی بزرگ‌تر از این حرف‌هاست.»

79,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما