آرامش فلسفی (راهنمایی‌هایی 1 فیلسوف در سفر زندگی)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

فلسفه براي زندگي كردن است، نه‌فقط براي ياد گرفتن اپيكتتوس فلسفه رواقي در خدمت انسان معاصر مدتي است كه اقبال به كتاب‌هايي درباره حكمت و فلسفه غرب باستان نشان داده است مي توان از آموزه‌هاي فيلسوفان دوران باستان براي مقابله با مشكلات امروزي انسان معاصر بهره جست. يكي از مهم‌ترين مكاتبي كه به كمك انسان معاصر آمده است رواقي‌گري است. كتاب آرامش فلسفي كشف دوباره سم تورود از نوشته‌هاي اپيكتتوس است. او در مقدمه تعريف مي‌كند كه در پاييز سال 2008، زماني كه جهان به ورطه بحران اقتصادي افتاد، او هم دچار فروپاشي رواني مي‌شود و زندگي زناشويي‌‌اش به جدايي و طلاق ختم مي‌شود. اينجا است كه دوام آوردن در هر روز، برايش به يك مبارزه و تلاش طاقت‌فرسا بدل مي‌شود. سم تورود مي نويسد: شديداً به آرامش ذهن نياز داشتم. در همين گيرودار وارد يك كتابفروشي مي‌شود و با آثار اپيكتتوس و ماركوس اورليوس آشنا مي‌شود. سم تورود: اپيكتتوس و ماركوس اورليوس ستون‌هاي مكتب رواقي در فلسفه‌اند. پي بردم كه رواقي‌گري به معني سركوب عواطف و دوري‌كردن از لذت‌ها نيست، بلكه ذات آن تمركز بر چيزهايي است كه در دايره قدرت ماست و به حال خود رها كردن هر چيزي كه نمي‌توانيم بر آن تسلط داشته باشيم. دانستم كه فلسفه رواقي در بنيان بهترين رويكردهاي خودياري، مثل درمانگريِ عاطفي عقلي و درمانگري رفتاري شناختي قرار دارد. نزديك به ده سال پس از كشف اوليه حكمت اپيكتتوس و ماركوس اورليوس، اين را بخشي از روال زندگي‌ام كردم كه هر روز صبح قطعه‌اي از يك ترجمه قديمي از آثارشان را بخوانم و آن را به زبان ساده و امروزي بازنويسي كنم. من اين روايت‌ها را براي استفاده خودم تهيه كردم، ولي آن‌ها را در دسترس همگان نيز قرار دادم. اگر در جستجوي آرامش ذهن هستيد، اميدوارم مثل من از كتاب‌ راهنما ( آرامش فلسفي) فايده ببريد. آرامش فلسفي دومين عنوان از مجموعه فلسفه و معناي زندگي است. اولين عنوان اين مجموعه روح خردمند بود كه با استفاده از تعاليم دكتر فرانكل نويسنده كتاب انسان در جستجوي معنا مي‌كوشد راهنمايي براي زندگي روزانه به دست بدهد. پرسش‌هاي زندگي، سرگذشت تنهايي، من كيستم، فلسفه در 40 ايده و فلسفه ساده و زيبا از ديگر عناوين اين مجموعه هستند كه در آينده نزديك چاپ مي‌شوند.

40,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما