8 درس براي زندگي زناشويي شادمانه‌تر


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ويليام و كارلين گلاسر دانش خود در زمينه ازدواج‌هاي موفق و ناموفق را تحت لقاي نظريه انتخاب ويليام گلاسر، با عنوان 8 درس براي زندگي زناشويي شادمانه‌تر تلفيق كرده‌اند. 8 درس با اين حقيقت بنيادي شروع مي‌شود كه شما فقط مي‌توانيد خودتان را تغيير دهيد. شما نمي‌توانيد همسرتان را تغيير دهيد هر چه روي تغيير دادن همسرتان بيشتر اصرار ورزيد، غم و غصه بيشتري عايدتان خواهد شد. هشت درس بر عناصر ازدواج‌هاي موفق، ازدواج‌هاي ناموفق و بينش پيدا كردن در مورد فوق اين دو پي‌ريزي شده‌ است. ازدواجي كه از مسير خارج شده مي‌تواند فقط با چند سازگاري كوچك اصلاح شود. رمز كار هم آن است كه ببينيم كدام سازگاري‌ها ممكن است، و سازگاري‌هاي زوركي را كنار بگذاريم.

18,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما