5 قانون طلايي فروش


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

تفاوت ميان فروشنده موفق بيمه و كساني كه در كار فروش با دشواري روبرو هستند از تفاوت ميان مهارتي ناشي مي‌شود كه آنان كارشان را انجام مي‌دهند.هيچ قانون اساسي فروش يا اصولي در 100 سال گذشته پيدا نشده است. با اين حال ما پيشرفتهايي داشته‌ايم. آنچه فروشندگان نياز دارند تعداد زيادي قانون و مقداري اصول روانشناسي نيست، كافي است آنان چند اصل فروش را بياموزند و آن را تمرين كنند تا آنكه آن اصول را از روي عادت در فروش خود به كار گيرند. نمي‌توانيد فروش را با عجله ياد بگيريد بايد با صبر و صادقانه آنها را تمرين كنيد شما بايستي قابليت استفاده از هر بار يك قانون را به دست آوريد با تمرين دادن خودتان، بايد شكيبا باشيد و ايمان داشته باشيد تا به فروشنده‌اي بزرگ تبديل شويد.

120,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما