3 روز براي ديدن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر فقط سه روز براي ديدن فرصت داشته باشي و با ظلمتي كه در شب سوم نزديك مي‌شود، مي‌داني كه خورشيد هرگز دوباره براي تو طلوع نخواهد كرد. پس چطور آن سه روز گرانبها را مي‌گذراني... شايد اين نوشته كوتاه درباره اين‌كه چطور بايد اين سه روز بينايي را بگذرانم باعث شود تا شما نيز برنامه‌اي براي خود تنظيم كنيد.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما