یوگا (جاودانگی و رهایی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

میرچا الیاده در مقدمه این کتاب می‌گوید: «پس از سه سال تحصیل در دانشگاه کلکته تحت نظر پرفسور سورندرانات داسگوپته و اقامتی شش ماهه در آشرام ریشی‌کِش در هیمالیا بود که تألیف این کتاب را آغاز کردم.» «کتاب در قالب کنونی خود برای خواننده عمومی و خصوصاً مورخان ادیان، روانشناسان و فیلسوفان نوشته شده است.» باز هم در همین مقدمه در ارتباط با ضرورت شناخت یوگا می‌گوید: «واقعیت این است که برای مهم‌ترین پرسش اساسی در فلسفه غرب (یعنی این پرسش که هند چه راه‌حلی برای تنش و اضطرابی پیشنهاد می‌کند که با درک تاریخ‌مندی یا زمان‌مندی و ناپایداری برای انسان ایجاد می‌شود و چگونه انسان می‌تواند در این جهان بماند بدون آنکه اجازه دهد زمان و تاریخ بر او غلبه و فرسوده و نابودش کند)، همه پاسخ‌هایی که اندیشه هندی ارائه می‌کند کم و بیش مستلزم داشتن دانش و شناختی نسبی از یوگا است. بنابراین پیداست که آشنایی فیلسوفان و محققان غربی با آن می‌تواند بسیار مهم باشد. باز هم تکرار می‌کنم: مسئله این نیست که یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی در هند را به‌‌طور کامل بپذیریم. یک ارزش معنوی به شیوه مدل جدیدی از اتومبیل پذیرفته نمی‌شود. مسئله جدی‌تر از اینهاست: اساساً باید اندیشه‌ای را بشناسیم و درک کنیم که از مهم‌ترین جایگاه در تاریخ اندیشه دینی و معنویت جهانی برخوردار بوده است.»

475,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: