1 كوانتوم عرفان و درمان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب مجموعه‌اي است از شاخه‌هاي گوناگون علم، فلسفه، عرفان، فيزيك، بيولوژي و پزشكي. كه به زباني ساده نوشته شده است و براي اولين بار در دنيا نظرية نويني را به نام نظرية شعور ارائه مي‌كند كه بيولوژي و فيزيك مدرن را به هم پيوند مي‌زند. تعريفي جديد و بنيادي از سلامتي، بيماري و مداوا ارائه مي‌كند و پزشكي جديدي را معرفي مي‌كند كه مي‌رود تا ستون‌هاي مداواي قرن بيست و يكم را پايه‌ريزي كند. «يك» به دنبال يافتن تعريفي درست براي «زندگي» و «واقعيت» است! به توجيه و تشريح علت بيماري‌هاي اتوـايميون، ايدز، ايديوپاتيك و ... مي‌پردازد. از آب حيات مي‌گويد؛ آبي كه هر چيز مي‌تواند باشد مگر آب. از پندارها مي‌گويد و اين كه انسان انديشه است و انديشه انسان، و سرانجام، از بازيابي انسان «گمشدة شيخ» دنيايي ديگر و از نو آدمي‌ مي‌گويد!

قیمت محصول:

58,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما