1 سال زندگي آگاهانه (هر روز 1 فكر الهام‌بخش براي آفرينش زندگي پرشور و بامعنا)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يك كتاب راهنماي روز به روز براي يك سال زندگي آگاهانه! چه فكر نشاط‌آوري! چند سال پيش، خانمي پس از سخنراني من جلو آمد و پرسيد كه آيا چنين كتابي وجود دارد. او گفت داشتن يك راهنماي روز به روز مفيد است، زيرا به اين ترتيب مي‌تواند هر روز با ذره‌اي حكمت آشنا شود و هر روز بر آن بينديشد. به آن خانم گفتم اي كاش چنين كتابي وجود داشت و به او قول دادم روزي آن را بنويسم. ديدار سي‌ثانيه‌اي من با آن خانم به سه سال گردآوري مطلب و نگارش اين كتاب انجاميد. كوتاه بگويم: از پيشنهاد او استقبال كردم و نتيجه آن در دست شماست.

قیمت محصول:

95,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما