در باب قرن بيستم (در گفتگو با تيموتي اسنايدر)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در باب قرن بيستم كتابي است كه پس از خواندنش احساس مي‌كنيد چه‌قدر تاريخ مي‌تواند در عمق روح‌تان جا بگيرد و پرسش‌هايي را مطرح كند كه نمي‌توان از آن‌ها گذشت... تاريخي كه از خلال زندگي توني جات (2010 - 1948) در گفتگو با يك تاريخ‌دان كاركشته، يعني تيموني اسنايدر (متولد 1969)، رخ مي‌نماياند. توني جات يكي از مهم‌ترين تاريخ‌نگاران و تحليل‌گران جريان‌هاي سياسي در چند دهه اخير بود كه كمي دير به مخاطب ايراني معرفي شد. او در اين گفتگوي بلند با اسنايدر قصه ظهورها و سقوط‌ها را مي‌گويد. از ماركسيسم مي‌گويد، از مسئله يهود و البته ليبرال‌هاي غربي؛ از جهاني كه پس از جنگ جهاني دوم مدام در حال تجربه اتفاقاتي تكان‌دهنده است. او مي‌نويسد: «پلوراليسم يعني قبول واقعيت اخلاقي انواع مختلف حقيقت...» اين، ايده نهفته در اين كتاب از ياد نرفتني است. اين كتاب. قصه تشكيل و انهدام مدام تاريخ است.

135,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما