به سوي شناخت ناخودآگاه انسان و سمبول‌هايش


:ویژگی‌های محصول


شرح:

رشد اقتصادي و بحران‌هاي اجتماعي در اواخر قرن نوزدهم و آتش دو جنگ جهاني و بسياري از جنگ‌هاي منطقه‌اي و محلي در طول قرن بيستم ميليون‌ها انسان را به خاك و خون كشاند. دربه‌دري، نابساماني‌هاي فردي و جمعي، بي‌خانماني، ناامني، سرگرداني، جهت‌باختگي كژآهنگي‌هاي فكري و تنهايي و... كه همه ناشي از جنگ‌ها و مناسبات بيدادگرانه اقتصادي و اجتماعي بود موجب شد تا انسان در خود فرو رود و در خويشتن بكاود تا در دروني‌ترين دهليزهاي وجود خود ماواي امن و آرامي بيابد و بر آن تكيه كند. در بستر چنين شرايطي، توجه به روان و روانشناسي پا گرفت با ظهور فرويد موج تازه‌اي در عرصه شناخت روان به وجود آمد. مي‌توان گفت موضوع ناخودآگاهي و رويا كه محور مطالب اين كتاب را تشكيل مي‌دهد از پرابهام‌ترين و دشوارترين عرصه‌هاي روانشناسي عصر حاضر است. كه در اين كتاب مفصل‌تر در مورد اين دو موضوع بحث خواهد شد.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما