كي ميگه نمي‌توني ؟ مي‌توني !


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مي‌خواهيد زندگي‌تان را تغيير دهيد؟ خواستن توانستن است دانيل چيدباك در مقطعي از زندگي متوجه شد حقيقت زندگي او اين نيست. كارش راضي‌اش نمي‌كرد، روابطش او را آزار مي‌دادند، و تصميماتي مي‌گرفت كه با ارزش‌هاي حقيقي او در يك راستا قرار نداشتند، ولي توانايي آن را داشت كه هدفش را بشناسد- موهبتي كه به همه‌ي ما عطا شده‌است- و به اين ترتيب بود كه سفرش را آغاز كرد. دانيل به خردي قاطع دست يافته‌است و اهل شعارهاي تو خالي نيست. او نويسنده‌اي الهام‌بخش، روشن‌انديش و صادق است. روش‌هاي روحيه‌بخش او به طور طبيعي جايشان را در زندگي مردم باز مي‌كنند، و تا به حال زندگي تعداد بسياري از خوانندگانش را تغيير داده‌اند. اين كتاب با تمرينات عملي و روش هاي فعال شما را وادار مي‌كند پرسش‌ها دشواري را در مورد زند‌گي‌تان مطرح كنيد و تصميماتي بگيريد كه زندگي‌تان را براي هميشه تغيير خواهند داد. و در نهايت شما را به سمت رضايت و آرامشي كه در زندگي به دنبال آن هستيد هدايت مي‌كند. آماده شويد تا مجذوب و مسحور شويد و حيرت كنيد، نه با خواندن اين كتاب، با قدرت خودتان.

قیمت محصول:

89,500 تومان


نظرات شما