از تغيير ديدگاه تا ثروت (به اسكيمو يخ بفروش 2 )


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

چرا بايد اين كتاب را بخوانيد: - ادعاي من اين است كه اگر اين كتاب را به صورت جدي بخوانيد، داراي چنان نگرش عميقي خواهيد شد كه هيچ نتوركري در دنيا از آن برخوردار نبوده است. - اگر كسي در حرفه‌تان از شما موفق‌تر است به اين خاطر است كه چيزهايي مي‌داند كه شما نمي‌دانيد. رقباي شما اين كتاب را مي‌خوانند و اگر شما نخوانيد ... - براي جدي گرفتن تجارت‌تان بايد ديدگاه صحيح داشته باشيد و براي برخورداري از ديدگاه صحيح به اين كتاب نياز داريد.

10,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما