هگل


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

هگل و حلقه همراه او (شلينگ و هولدرلين)،درينا، در آغاز جواني و تحصيل در دانشگاه، از دغدغه ارتباط سه‌گانه خدا، انسان و جهان فارغ نبودند و به ويژه آن چه اين دغدغه را به اوج مي‌رساند چندپارگي جامعه بشري و جهان اجتماعي بود: انزواي انسان كه در جامعه مدرن چون كاهي دستخوش امواج رقابت و خودمداري است؛ آروزي خويشتن تقسيم‌شده بشر براي رسيدن به كليت؛ از خودبيگانگي، بيگانگي با جامعه و با طبيعت؛ تنهايي و بي‌تكيه‌گاهي در جامعه‌اي كه بر فردگرايي استوار است. و اين همه نشان مي‌دهد كه نمي‌توان فلسفه هگل را از آراي ديني او جدا كرد. بدون هگل انديشه مدرن تصورناپذير است: سلسله درازآهنگي از متفكران و فيلسوفان طراز اول انديشه‌هاي خود را زير سايه فلسفه او پرورده‌اند، از انديشه‌وراني چون فوير باخ، ماركس و مرلوپنتي تا كير كه‌گور و نيچه.

17,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما