سير عشق


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

همه ما از شور و هيجان اولين روزهاي عشق آگاه هستيم. اما پس از گذشت تب و تاب اوليه چه مي‌شود؟ در ادينبرو، زوجي، به نام ربيع و كرستن عاشق هم مي‌گردند، آن‌ها ازدواج مي‌كنند و صاحب فرزنداني مي‌شوند؛ اما داستان آن‌ها مثل قصه‌هاي شاه و پريان با خوشبختي هميشگي به پايان نمي‌رسد. شما با دنبال كردن زندگي ربيع و كرستن، اولين جرقه‌هاي دل‌بستگي، فروافتادن در دام عشق و مسير زندگي از آن به بعد را تجربه مي‌كنيد. اين داستان رمانتيك نحوه بقاء و بالندگي عشق در درازمدت را بررسي مي‌كند. در كنار داستان زندگي ربيع و كرستن و چالش‌هايش، تحليلي فلسفي از جريانات پيش‌آمده نيز ارائه مي‌شود، تا از آن‌چه مي‌خوانيم به درك بهتري برسيم. ضمن خواندن اين داستان، ما با شخصيت‌هاي آن عميقا همزادپنداري مي‌كنيم و درباره تجربيات زندگي آن‌ها مي‌انديشيم. «سير عشق» داستاني است آموزنده براي تمام كساني كه عشق را باور دارند...

60,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما