عشق لرزه (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چگونه در يك چشم به هم زدن احساسات دگرگون مي‌شود، نفرت جاي عشق را مي‌گيرد و بناي آرزوها درهم مي‌ريزد؟ هنگامي كه احساس شخصي دگرگون مي‌شود، زندگي ساير شخصيت‌ها نيز دچار زلزله و آتشفشان مي‌شود. اريك امانوئل اشميت در اين نمايش‌نامه بار ديگر به تحليل احساسات و روابط انسان‌ها مي‌پردازد و با قلم شيرينش ما را به تفكر و تحسين وا مي‌دارد.

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما