تپش هستي (درآمدي بر نظريه و متد بنيان)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در بازي زندگي هرآنچه تجربه كرده‌اي گذشته است و گذشته گذشت؛ هرآنچه را تجربه مي‌كني حال است و حال حضور دارد؛ و هر آنچه تجربه خواهي كرد آينده است و آينده بازاست. تو آزادي، آزاد براي نگاه كردن به گذشته، تجربه كردن حال، و ساختن آينده. از اين رو فردا‌هاي تو روشن است بدان‌سان كه تو بنيان مي‌نهي.

81,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما