گرگ‌هايي كه آنها را دريده‌ام (تكنولوژي تغيير)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

گرگي پير هراز گاهي به مزرعه دهقاني دستبرد مي‌زد. سگ دهقان اما با وجود برخورداري از بنيه جواني و چالاكي، موفق به گرفتن گرگ پير نمي‌شد. روزي سگ به تعقيب گرگ پرداخت و تا رودخانه كه مرز مزرعه بود، او را دنبال مي‌كرد، ولي مثل هميشه گرگ از آب گذشت و سگ فقط به نظاره نشست. سگ از او پرسيد: «چرا با اينكه سن و سالي از تو گذشته است، نمي‌توانم به تو برسم؟» گرگ پير گفت: «تو به خاطر صاحبت به دنبال من مي‌دوي، اما من با انگيزه نجات جانم مي‌دوم.» گرگ پير با وجود ضعف بدني‌اش، سريع‌تر از سگ شكارچي مي‌دويد، زيرا انگيزه و دلايل بيشتر و مهم‌تري براي دويدن داشت. همه تفاوت‌ها از انگيزه‌هاي متفاوت ناشي مي‌شود.

12,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما