گرگ‌هایی که آنها را دریده‌ام (تکنولوژی تغییر)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

گرگی پیر هراز گاهی به مزرعه دهقانی دستبرد می‌زد. سگ دهقان اما با وجود برخورداری از بنیه جوانی و چالاکی، موفق به گرفتن گرگ پیر نمی‌شد. روزی سگ به تعقیب گرگ پرداخت و تا رودخانه که مرز مزرعه بود، او را دنبال می‌کرد، ولی مثل همیشه گرگ از آب گذشت و سگ فقط به نظاره نشست. سگ از او پرسید: «چرا با اینکه سن و سالی از تو گذشته است، نمی‌توانم به تو برسم؟» گرگ پیر گفت: «تو به خاطر صاحبت به دنبال من می‌دوی، اما من با انگیزه نجات جانم می‌دوم.» گرگ پیر با وجود ضعف بدنی‌اش، سریع‌تر از سگ شکارچی می‌دوید، زیرا انگیزه و دلایل بیشتر و مهم‌تری برای دویدن داشت. همه تفاوت‌ها از انگیزه‌های متفاوت ناشی می‌شود.

12,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: