درك رخداد


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب «درك رخداد» نوشته‌ «آنتونيو داماسيو» و ترجمه‌ «تقي كيميايي اسدي» است. در بخش مقدمه‌ اين كتاب مي‌خوانيد: «در سطح مشترك 3 پارادايم از حيطه‌هاي متعدد تفكر و دانش بشري كه همگي محصول مغز او هستند ولي هر يك با روش خاص خود توليد و جمع‌آوري‌ شده، هر يك توان خاص خود را داشته، بر بنيان‌هاي گاه بسيار متفاوتي بنا شده‌اند و از نظر قدمت تاريخي به ترتيب دين، فلسفه و علم زيست‌شناسي مغز هستند. موضوعاتي جايگيري كرده‌اند كه سعي من در اين است تا ويژگي‌هاي نونهال علمي مربوط به اين نهادهاي فرض ‌شده را در مقابل درخت كهن‌سال و پرشاخ و برگ و فربه شده‌ باورهاي ديني و برداشت‌هاي عقلاني و منطقي هميشه در حال تغيير فلسفه‌ عرفي براي خوانندگان فارسي ‌زبان حلاجي كنم. با مطالعه‌ي آثار باقي‌مانده در غارهايي كه انسان‌هاي ماقبل تاريخ حتي در عصر حجر باستاني در آن‌ها زندگي مي‌كردند، به نظر مي‌رسد برداشت‌هايي دين‌گونه از اين ذات، در اين انسان‌ها وجود داشته و آن‌ها هم به جنبه‌هاي متافيزيكي در وجود خود باور داشته و گمان مي‌بردند كه اين نيروها رفتارهايشان را در زندگي و پس از مرگ متاثر مي‌كنند... .»

83,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما