دين هيتلر (عقايد منحرفي كه رايش سوم را به پيش برد)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

پروفسور وايكات با تكيه بر تحقيقاتي دقيق و كامل، رئوس كلي آنچه مي‌توانيم با سطح معقولي از اطمينان درباره باورهاي ديني هيتلر و اطرافيان او بدانيم، فراهم مي‌آورد. تصويري كه پديدار مي‌شود، يك شمايل عمومي به دقت ساخته و پرداخته شده توسط هيتلر را نشان مي‌دهد؛ هيتلر از اين طريق مي‌خواست در آلماني كه تا حد زيادي [مردمانش] اهل كليسا بودند از رويگرداني پايگاه حمايتش ممانعت به عمل آورد. اما هيتلر در خلوت، دستياران رده بالاي خود را در تدوين راهبردي زيركانه هدايت مي‌كرد تا به تدريج هرگونه اثري از ايمان مذهبي‌اي را نابود كند كه مخالف با برنامه‌هاي جنون‌آميزش براي بازترسيم نقشه اروپا و ويران كردن آگاهي انسان باشد، آگاهي از اين ايده كه همه نوع بشر از منزلت و ارزشي برابر نزد خدا برخوردارند و خواست خداوند داير بر اين است كه تمامي مردم را به عنوان هم‌نوعان دوست داشته باشيد و از افراد ضعيف مراقبت و تيمار ويژه به عمل آوريد. اين كتاب مهمي است كه در خور مخاطبان گسترده‌اي فراتر از دانشگاهيان است.

180,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما