خلق شرايط (راهبري در مدارس كيفي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

براي معلم‌هايي كه مي‌خواهند مدارس‌شان وارد مسير جديدي شود، خواندن اين كتاب ضروري است! نويسندگان، كتاب را با يك مبحث نظري جدي شروع مي‌كنند: يك تبيين قابل‌فهم از انگيزۀ دروني و رفتار هدف‌مند. سپس به مبحث قدرتمندترين ابزارهاي راهبري مي‌پردازند: خلق چشم‌انداز، حل تعارض، رسيدن به اتفاق‌نظر. اين كتاب همچنين شامل اشاراتي براي بهبودبخشيدن به برنامه درسي معلم‌هاست. «اگر به دنبال يك شيوه عملي و اثبات‌شده براي تغيير سيستم مدرسه به نفع بچه‌ها هستيد، حتما كتاب خلق شرايط را بخوانيد.»

قیمت محصول:

42,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: