ترن هوايي كارآفريني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

آيا اين كتاب به درد من مي‌خورد؟ مخاطبان اين كتاب دو دسته‌اند: دسته اول كساني هستند كه هنوز براي قدم گذاشتن در مسير كارآفريني شك دارند و فكر نمي‌كنند از پس آن بربيايند. نويسنده معتقد است همه مي‌توانند رهروي اين مسير باشند و براي ادعايش دلايل گوناگوني را نيز ذكر كرده است. دسته دوم افرادي‌اند كه در اين مسير يك يا چند بار شكست خورده‌اند و مي‌خواهند دوباره از زمين بلند شوند و اين بار با آگاهي بيشتري به دنبال كارآفريني بروند. در اين ترجمه، كاربرگ‌ها و پيوست‌هايي تحت عنوان «هشت اشتباه مصيبت‌باري كه بيشتر كارآفرينان مرتكب مي‌شوند و چطور مي‌توانيد از اين اشتباهات اجتناب كنيد» كه در سايت كتاب قرار داشت نيز ترجمه و به انتهاي اثر اضافه شده است تا جامع و كاربردي بودن كتاب حفظ شود.

68,000 تومان
65,960 تومان

کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما